Ze vzpomínek cyklistické legendy – Bohumíra Koryčanského

Mám-li napsat o historii cyklistiky v Rožnově pod Radhoštěm, tak musím předeslat, že jde  především o vzpomínky téměř osmdesátníka na doby minulé. Je to i vzpomínání na ty od kterých jsem se o cyklistice mnoho dozvěděl. Mnozí z těch, kteří mi začátky cyklistiky v Rožnově přiblížili již bohužel nejsou mezi námi. Mám dojem,  že snad sudičky které stály u mého narození předurčily že se mně stal tento sport celoživotním koníčkem.
První zmínky o cyklistice v Rožnově souvisí se vznikem sportovního klubu SK Rožnov, který sdružoval sedm sportů a mezi nimi i jízdu na kole. Z vyprávění pamětníků vím, že v době, kdy mi bylo okolo šesti let byly pořádány závody na trati rožnovského trojúhelníku. Z Nábřeží přes horní most na náměstí a přes dolní most zpět na Nábřeží.
Oddíl cyklistiky, kterému se v tomto vzpomínání budu nejvíc věnovat byl založen v roce1950 a patřil jsem mezi jeho první členy. Vznikl v rámci TJ Sokol národní podniky Rožnov p/Rad. Zakládajícími členy byli pekař Bohumil Smejkal, který byl jeho prvním předsedou, Olda Nosek Zdeněk  Vańura a pak postupně já, J.Koláček Ctirad.Los Jar.Jonáš Karel Bradáč a další.V průběhu roku se oddíl rozrostl na 25 členů.
V roce 1952 došlo v rámci reorganizace sport.zařízení k rozdělení na dva samostatné oddíly při  nově vzniklých sportovních organizacích DSO Spartak (Tesla) a DSO Jiskra (Loana) Po šesti letech se oba oddíly opět spojily a vznikl nynější cyklistický odd. TJ.Rožnov p/Rad. Do čela tohoto oddílu se postavil dlouholetý předseda Ctirad Los který byl s malými přestávkami v čele oddílu 25let.
I když v některých obdobích nebyla členská základna oddílu velká, dokázali jeho členové svou obětavostí a přístupem k zadaným úkolům, že mohou být příkladem oddílům s daleko početnější členskou základnou.Organizovali jsme nebo se podílel na organizaci závodů ať už v našem městě nebo v působnosti kraje. Jednalo se o pořádání okresních či krajských přeborů. Ve spolupráci s deníkem Čs.sport jsme na okruhu na Záhumení uspořádali celostátní finále Závodu míru pionýrů,  kterého se zúčastnilo 40 družstev za přítomnosti čs.televize. Patřili jsme do organizačního štábu při zajišťování průjezdů Závodu míru naším městem.
Kopcovité terény ve kterých byly závody pořádány vždy přitahovaly velký počet startující ve všech kategoriích. Nelze pominout ani tradiční závod „Do vrch Pusteven“ , Jehož  43.ročník se pojede v roce 2014.   V prvých ročnících byl jeho účastníkem i vítěz Závodu míru Jan Veselý.
Získali jsme mnoho titulů v okresních i krajských přeborech ať už to bylo v jednotlivcích či  v družstvech. Byli jsme několikrát oceněni za práci s mládeží.
Naši členové úspěšně startovali na mnoha významných celostátních i mezinárodních etapových závodech. Na příklad to byly závody Okolo Slovenska, Košice-Tatry-Košice.Na hranice bratrského Polska,Lidice,Závod Česko Polské družby a další. Reprezentovali kraj nebo republiku.
Z těch nejúspěšnějších bych jmenoval:
Koryčanský Bohumír senior        reprezentant ĆSR v letech 1956-1959
Pelc Ladislav                               I.VT
Koryčanský Bohumír junior         I.VT
Kocurek Jar.                               Reprezentant ČR účastník Závodu Míru
V ženách to byly  Dohnalová Liba  Vodičková Eva  Bradáčova Barbora  Ekmajerová Jana

Toto moje ohlédnutí do historie je zároveň vyslovením hluboké úcty a poděkování všem zakladatelům sportovních aktivit v nejrůznějších odvětvích. Za léta činnosti oddílu se na jeho činnosti podílelo mnoho lidí. Zde chci uvést alespoň jména těch, jejichž činnost je s historií oddílu úzce spjata.
Smejkal Bohumil, Koryčanský Bohumír senior, Los Ctirad, Ritter Štěpán, Ing.Vinklárek Jiří, Bradáč Karel, Koláček Jan,  Koryčanský Václav, Vaňura Zdeněk.

Koryčanský Bohumír  – senior

IMG5
IMG4