Již ve třicátých letech minulého století pěstovaly lyžařské sporty v Rožnově pod Radhoštěm tři organizace – Sokol, Klub čs. turistů a Pohorská jednota Radhošť. Druhá světová válka narušila rozvoj lyžařského sportu na Rožnovsku. Až v prosinci 1947 byl v Rožnově pod Radhoštěm obnoven odbor Klubu čs. turistů. V září 1949 po sloučení ostatních tělovýchovných a sportovních spolků s jednotou Sokola, byl vytvořen nový výbor lyžařského oddílu. V roce 1953 byl lyžařský oddíl pod hlavičkou TJ Jiskra a po sloučení TJ Jiskra a TJ Spartak v roce 1958 startují závodníci pod hlavičkou TJ Rožnov pod Radhoštěm. Svoji činnost rozvíjí ve sportovním areálu na Bučiskách.

V roce 1953 se začal budovat lyžařský můstek s kritickým bodem 57 metrů. Dne 13.2.1954 byl uskutečněn první závod sdružený i skok prostý. V této době byli nejznámější rožnovští závodníci – Bohuslav Maleňák, Václav Vašut, Miroslav Martiňák, Miloslav Peřich. Na rožnovském můstku vyrostl i olympijský vítěz ve skoku na lyžích Jiří Raška.
V roce 1957 byl tento můstek rekonstruován a pokryt umělou hmotou. V této době byl tento můstek největším svého druhu v Evropě. V roce 1969 se zde sešli nejlepší závodníci ve skoku na lyžích z celé Evropy v čele s olympijským vítězem Jiřím Raškou a Norem Wirkolou.
V letech 1973 – 74 byla ustavena sportovní třída a při ZŠ Videčská v Rožnově p/R. Pod vedením vedoucího trenéra Zdeňka Solanského patřili rožnovští závodníci mezi velmi úspěšné jak ve skoku prostém tak ve sdruženém. Mezi nejlepší patřili: Rudolf Vojkůvka, Milan Žingor, Michal Pustějovský, Zdeněk Sekyra, Ondra Martiňák. Pak následovala další mladší generace, z nichž dosáhli velmi dobrých sportovních úspěchů tito závodníci – František Jež – 3. místo v závodě družstev ve skoku na lyžích na OH Nagano, Marek Fiurášek – účastník OH Nagano, Silvestr Mikuláštík, Roman Křenek, Robert Křenek, David Baroš. V nedávné době se prosadili mezi špičku: Stanislav Petružela – mistr republiky v SK junioři, Martin Vavruša, dále úspěšní závodníci v žákovských kategoriích – Robert Solanský a Ondra Bitala co by mistři republiky.
V současné době dochází k rozvoji severské kombinace a skoku na lyžích zásluhou činnosti sportovního střediska, navazujícího na obnovené sportovní třídy pří ZŠ Videčská v roce 1999.
Rovněž náš lyžařský areál je využíván i reprezentací České republiky jak ve skoku tak i v severské kombinaci.
Za předsedávání Františka Vavruši dochází k rozsáhlé rekonstrukci lyžařských můstků, která byla započata v roce 1989 a pokračovala v roce 2001 výstavbou dvou malých můstků K 7 a K 15. V roce 2004 byla provedena z prostředků MŠMT ČR rekonstrukce můstků K 70 s novými technickými parametry a v roce 2005 byla dokončena rekonstrukce sociálního objektu, který náleží k výše uvedenému sportovnímu zařízení. Aby rekonstruované zařízení vyhovovalo ještě více dnešním požadavkům bylo účelné vybudovat opět z prostředků MŠMT v roce 2007 lyžařský vlek, který umožňuje výtah závodníků a připravujících se skokanů na vrchol nájezdu skokanského můstku K 70.

Rekonstrukcí areálu na Bučiskách byly vytvořeny kvalitní podmínky pro přípravu závodníků a pořádání závodů, všech věkových skupin.