Kontaktní údaje

  Pavel Kubík
+420 724 272 279
 judo.roznov@gmail.com
ZŠ Pod Skalkou

Ostatní údaje

občanské sdružení, reg. u MV ČR dne 16.5.1990 pod č.j. VSP/1-275/90-R
IČO: 00534439
DIČ:
CZ00534439
bankovní spojení: ČS, č.ú.1763801329/0800 var. sym. 110

Tréninky

Den Čas Kde
Pondělí
Pátek

Aktuality

Judo

Trénujeme v soukromých prostorách rodinného domu pravidelně každý pátek od 16:00 – 17:30