Kontaktní údaje

Jiří Borák
+420 731 154 261
borak@tjroznov.cz
Areál Bučiska, BAP Pustevny

Ostatní údaje

občanské sdružení, reg. u MV ČR dne 16.5.1990 pod č.j. VSP/1-275/90-R
IČO: 00534439
DIČ:
CZ00534439
bankovní spojení: ČS, č.ú.1763801329/0800 var. sym. 106

Tréninky

Den Čas Kde
individuálně

Aktuality

Lyžování BD