Kontaktní údaje

 Jméno
+420
email
adresa

Ostatní údaje

občanské sdružení, reg. u MV ČR dne 16.5.1990 pod č.j. VSP/1-275/90-R
IČO: 00534439
DIČ: CZ00534439
bankovní spojení: ČS, č.ú.1763801329/0800

Tréninky

Den Čas

Skateboarding

Text