Kontaktní údaje – SOFTBALL

Libor Pavelka
+420 603 885 200
 camels.roznov@gmail.com
ZŠ Pod Skakou

Kontaktní údaje – BASEBALL

Iva Kretková
+420 777 208 354
 iva.kretkova@gmail.com
ZŠ Videčská

Ostatní údaje

občanské sdružení, reg. u MV ČR dne 16.5.1990 pod č.j. VSP/1-275/90-R
IČO: 00534439
DIČ:
CZ00534439
bankovní spojení: ČS, č.ú.1763801329/0800 var. sym. 125

Tréninky

Den Čas Kde
Čtvrtek 14:00 – 15:00 ZŠ Videčská

Aktuality

Softball-baseball