Sokolovna se nachází v těsné blízkosti centra města (cca 100 m). Sportovní hala je vybavena tělocvičnou o rozměrech 14 x 26 m (velikost basketbalového hřiště), včetně potřebného zázemí. Součástí je i balkón, využívaný pro další aktivity nebo jako tribuna při soutěžích.

Dále se v budově sokolovny nachází turistická ubytovna.

Sportoviště je dnes zázemí především pro sporty: Stolní tenis, ASPV. Mimo oddíly TJ Rožnov využívá sokolovnu celá řada soukromých subjektů pro míčové sporty, florbal, atd.

V budově Sokolovny sídlí sekretariát Tělovýchovné jednoty Rožnov p.R.

Sokolská 497